“Unhinged”: با شروع مجدد سینماها ، راسل كرو جاده Rage Pic Rage برای اکران جهانی آماده شد

“Unhinged”: با شروع مجدد سینماها ، راسل كرو جاده Rage Pic Rage برای اکران جهانی آماده شد

مطلب پیشنهادی  سیکاریو یکی از شدیدترین فیلمهایی است که من تاکنون دیده ام.

پاسخی بگذارید