Tye Sheridan راه اندازی ابزارهای تولید مبتنی بر هوش مصنوعی ، Wonder Dynamics را آغاز می کند – که او ادعا می کند فیلمسازان مستقل اجازه می دهند VFX در سطح پرفروش با کسری از بودجه ارائه دهند

Tye Sheridan راه اندازی ابزارهای تولید مبتنی بر هوش مصنوعی ، Wonder Dynamics را آغاز می کند – که او ادعا می کند به فیلمسازان مستقل اجازه می دهد VFX در سطح پرفروش با کسری از بودجه ارائه دهند

مطلب پیشنهادی  "پالمر" با بازی Justin Timberlake - پیش پرده رسمی

پاسخی بگذارید