(The Triology قبل از عشق – عشق با گذشت زمان) زیباترین ادای احترام به یک مجموعه فیلم که تا به حال دیده ام

(The Triology قبل از عشق – عشق با گذشت زمان) زیباترین ادای احترام به یک مجموعه فیلم که من تا به حال دیده ام

مطلب پیشنهادی  Frailty 2001 ، به کارگردانی و کارگردانی بیل Paxton ، با متیو مک کاناگی یک فیلم بسیار مورد پسند است.

پاسخی بگذارید