The Room (2015) یکی از بهترین فیلم هایی است که طی سالهای گذشته تماشا کرده ام!

راستش را بخواهید ، این کاملا پر است اما واقعاً اعتبار لازم را ندارد. بازیگری کاملاً باورنکردنی است که پیچ و تاب های داستان بسیار خوب است و احساس واقعی بودن کاملاً باورنکردنی است. من دیگر نتوانستم آن را تماشا کنم اما قطعاً آنطور که باید قدردانی نمی شود و از هرکسی که آن را ندیده است می خواهم که آن را تماشا کند!

مطلب پیشنهادی  5 فیلم را معرفی کنید که به بهترین وجه نشان دهنده سلیقه شما در سینما هستند ، پس همه ما بر اساس آن فیلم ها به شما توصیه می کنیم

ویرایش: عنوان “اتاق” است ، نه “اتاق”

پاسخی بگذارید