The Purge بدترین پایان برای هر فیلمی است که من دیده ام.

من سرانجام به تماشای The Purge رسیدم و تا پایان کار بسیار خوب بود. این پایان دادن در حقیقت من را عصبانی کرد وقتی که آنها اجازه دادند همسایگان با هیچ چیز به جز یک بینی شکسته از آنجا دور شوند. متأسفم ، اما اگر گروهی از مردم آماده می شدند تا بی رحمانه من و فرزندانم را با چاقو بزنند ، من مشکلی با شلیک گلوله به سر آنها ندارم. در واقع من را بسیار ناراحت کرد که تماشای همسایه ها را فقط پس از آن دور کردم.

مطلب پیشنهادی  من ما را دوست داشتم

پاسخی بگذارید