TENET

با توزیع کنندگان این فیلم چه می گذرد؟ من مشتاقانه منتظر دیدن آن بودم ، آنها به دلیل covid تأخیر داشتند و سپس در سینماها اکران شدند ، هیچ یک از آنها در شهر من باز نبوده و فقط ماهها است که فقط از طریق VOD خریداری می شود. من یکی از طرفداران بزرگ نولان هستم ، آیا آنها قصد دارند فقط این فیلم را به خاک بسپارند؟ چون در این مرحله من بیشتر علاقه خود را از دست داده ام. بلکه فقط منتظر بمانید تا HBO یا موارد دیگر روشن شود

مطلب پیشنهادی  افتتاحیه آوریل موزه آکادمی با تأخیر در کوید 19 ، انتقال به پاییز 2021 ؛ رئیس جمهور بیل کرامر می گوید "غیرمسئولانه" بوده است

پاسخی بگذارید