Stand by Me واقع بینانه ترین فیلم در مورد پسران نوجوان و پیوندهای دوستی آنها است

چه کسی در این روی سن از سال 1986 گریه می کند؟

احتمالاً همه دوستان قدیمی کودکی شما رفته اند. قبل از بزرگتر شدن ، زمان ساده تری کسب درآمد کنید.

هنگامی که می توانستید قبل از کشف رابطه جنسی یا سایر مشکلات ، یک تابستان گرم و طولانی را در کنار دوستان خود لذت ببرید.

مطلب پیشنهادی  آیا تاکنون فیلمی را تماشا کرده اید بدون این که متوجه شوید قرار است در گذشته ساخته شود؟

من همیشه از صحنه پیش از آخرین که راوی نشان می دهد همه آنها در نهایت ارتباط خود را از دست داده اند غمگین می شوم اما او هرگز فراموش نکرد. فکر می کنید؟

بعداً هرگز دوستانی مثل دوستان دوازده ساله نداشتم. عیسی ، کسی؟

پاسخی بگذارید