SAG-AFTRA می گوید “بیشترین” تولیدات تا اواسط ژانویه در میان وقوع بیماری همه گیر متوقف می شوند

SAG-AFTRA می گوید “بیشترین” تولیدات تا اواسط ژانویه در میان وقوع بیماری همه گیر متوقف می شوند

مطلب پیشنهادی  دیزنی می گوید که "تمرکز اصلی" آن برای سرگرمی جریان است - اعلام می کند که یک نسخه مهم است

پاسخی بگذارید