Rush Hour 2 Plot سوال

من عاشق این سه گانه هستم اما بعد از بازنگری مجدد pt 2 ، حدس می زنم من واقعاً هیچ وقت نفهمیدم که چگونه پولشویی کردند؟ مثل اینکه چرا آنها فقط می توانند از پول جعلی برای خرید چیزهایی استفاده کنند ، به کازینو احتیاج دارند.

همچنین ، چه دلیلی داشت که ریکی تان و تریادها درگیر این طرح شوند وقتی که Reign می توانست بدون کمک تان فقط پول خود را در کازینو پولشویی کند.

مطلب پیشنهادی  به دنبال فیلم در لندن است

پاسخی بگذارید