Plague Dogs (1982): غم انگیزترین فیلم انیمیشنی که تاکنون تماشا کرده ام.

من بعد از پایان یک هق هق 30 دقیقه ای تمام کردم. من هنوز خوب نیستم این فیلم اقتباسی از رمانی به همین نام است که توسط همان نویسنده Watership Down نوشته شده است. لطفا با من کمی و اگر آن را ندیده اید ، ارزش تماشای آن را دارد ، اما به آن هشدار داده اید که واقعاً تاریک است. من در یک بحران وجودی کامل قرار دارم.

مطلب پیشنهادی  نظر شما در مورد The Lighthouse (2019) چیست؟ خوب یا بد ، می خواهم آن را بشنوم.

پاسخی بگذارید