Pixar’s Soul برای دریافت مستند درباره اتمام فیلم در میان قرنطینه های COVID – این سند شرح تلاش های Pixar برای پایان فیلم در میان یک بیماری همه گیر است.

Pixar’s Soul برای دریافت مستند درباره اتمام فیلم در میان قرنطینه های COVID – این سند شرح تلاش های Pixar برای پایان فیلم در میان یک بیماری همه گیر است.

مطلب پیشنهادی  چه فیلم هایی را می توانید بارها و بارها تماشا کنید و هرگز خسته نشوید؟

پاسخی بگذارید