Parasite (2019)

من این را با بینی خرطوم و چشم قرمز از تایپ می کنم
گریه کردن ، این فیلم برای من همه چیز بود! من نمی دانم
چرا بیشتر مورد احترام نیست به نظر می رسد برخی
مردم آن را تکه تکه کردند

فکر می کردم برجسته ترین موارد بازیگر بد بو پدر است – او همین است
عالی است – و پسر غمگین نیز بود. بسیار دلخراش
صحنه ها اما پایان کار عالی بود. خانواده پارک بسیار جالب بودند. من هم چند بار خندیدم بیشتر نمی توان درخواست کرد

مطلب پیشنهادی  تصویر جدید از کاپون: تام هاردی به عنوان یک پیرزن ، پنهان سیفلیس در سالهای پایانی خود (عکس از گرگ ویلیامز)

شخص دیگری آن را دوست دارد؟

پاسخی بگذارید