[North America] Acts of Violence (2018) – این فیلم در 0 قرار گرفته روی گوجه فرنگی پوسیده ، دارای تعداد زیادی گلوله ، انفجار و خشونت بی معنی است ، اما به جز تجزیه و تحلیل برداشت شده ، اما با انگیزه و احترام کمتر به کنوانسیون ها ، هیچ توطئه کمی دارد.

[North America] Acts of Violence (2018) – این فیلم در 0 قرار گرفته روی گوجه فرنگی پوسیده ، دارای تعداد زیادی گلوله ، انفجار و خشونت بی معنی است اما به جز تجزیه و تحلیل برداشت شده اما با انگیزه و احترام کمتر به کنوانسیون ها ، هیچ توطئه کمی دارد.

مطلب پیشنهادی  کدام فیلم کاراته کودک مورد علاقه شماست و چرا؟ (تباه کننده)

پاسخی بگذارید