Mummy 2017 خوب نبود ، اما من آرزو می کنم که جهان تاریک بعد از یک فیلم پایان نمی یابد

ای کاش این حق رای دادن یکی از این موارد نبود. اگر آنها به جای اینکه بلافاصله حق رای دادن را به دست بیاورند ، وقت خود را بعد از مومیایی می گرفتند ، شاید ما می توانستیم به اتفاق The Invisible Man که بدست آوردیم چیز خوبی بدست آوریم. اگر این خصوصیات را در دست های مناسب قرار دهند ، می توانند سرانجام متقاطع خود را بسازند ، اما به این نتیجه می رسد که ما نمی توانیم شاهد این اتفاق باشیم.

مطلب پیشنهادی  ماسک کارگردان زورو در راز ساخت حماسه اکشن بزرگ رمانتیک

پاسخی بگذارید