Moonlight (2016) – آیا ممکن است قلدر همجنسگرا باشد یا به Chiron علاقه داشته باشد؟

صحنه خیره شدن و وسواس خاص او با Chiron باعث شد که من چنین فکری بکنم … اگرچه به طور خاص صحنه خیره کننده چیزی است که باعث تعجب من شده است. آیا ممکن است زورگو ، ترل ، همجنسگرا و سرکوب شده باشد؟ آیا شخص دیگری این نظریه را در نظر گرفته است؟ اصلی ترین چیزی که در مورد “مهتاب” دوست دارم این است که تعداد معدودی از صحنه ها به تعبیر بیننده بستگی دارد – من اولین باری که تماشا می کردم این را در نظر نگرفته بودم ، اما با تماشای مجدد تماشای اخیر به ذهنم خطور کرد. شما چی فکر میکنید؟ به طور کلی نسبت به چه حسی داشتید؟

مطلب پیشنهادی  آیا کسی پایان هتل گراند بوداپست را کمی متفاوت از آنچه در حال حاضر است به خاطر می آورد؟ (تباه کننده)

پاسخی بگذارید