Mad Max Fury Road – صحنه حذف شده “Dead Weight Baby” روند انتخاب Warboy را روشن می کند

Mad Max Fury Road – صحنه حذف شده “Dead Weight Baby” روند انتخاب Warboy را روشن می کند

مطلب پیشنهادی  Tye Sheridan راه اندازی ابزارهای تولید مبتنی بر هوش مصنوعی ، Wonder Dynamics را آغاز می کند - که او ادعا می کند فیلمسازان مستقل اجازه می دهند VFX در سطح پرفروش با کسری از بودجه ارائه دهند

پاسخی بگذارید