‘Logan Lucky’ 2017: استفاده کامل از شخصیت های بی نظیر و یک طرح درهم و برهم برای ایجاد یک فیلم هیست به یاد ماندنی. در جهان استیون سودربرگ ، جایی که همه در حال کثیف شدن هستند ، قهرمانانه ترین عمل این است که با هم متحد شوید و سیستم را تقلب کنید.

‘Logan Lucky’ 2017: استفاده کامل از شخصیت های بی نظیر و یک طرح درهم و برهم برای ایجاد یک فیلم هیست به یاد ماندنی. در جهان استیون سودربرگ ، جایی که همه در حال کثیف شدن هستند ، قهرمانانه ترین عمل این است که با هم متحد شوید و سیستم را تقلب کنید.

مطلب پیشنهادی  شمشیر Doom (1966) "دوئل" - من با این کلیپ غیر زیرنویس روبرو شدم و فکر کردم جذابیت خوبی برای بررسی این کلاسیک سامورایی است

پاسخی بگذارید