Laika ، استودیوی انیمیشن مستقل در پشت فیلم های نامزد اسکار مانند “Coraline” ، می گوید استودیوی پورتلند آن حداقل به دلیل بیماری همه گیر کورون ویروس حداقل تا اول ماه مه بسته خواهد بود ، در حالی که “همه کارمندان با تمام مزایا در دست می گیرند. مکان “در این مدت.

Laika ، استودیوی انیمیشن مستقل در پشت فیلم های نامزد اسکار مانند “Coraline” ، می گوید استودیوی پورتلند آن حداقل به دلیل بیماری همه گیر کورون ویروس حداقل تا اول ماه مه بسته خواهد بود ، در حالی که “همه کارمندان با تمام مزایا در دست می گیرند. مکان “در این مدت.

مطلب پیشنهادی  چه نظری دارید که باعث شود شما در فیلم های r / رای کم کنید؟

پاسخی بگذارید