Klansman که بمبگذاری کلیسایی در سال 1963 باعث کشته شدن 4 دختر کوچک شد ، امروز در زندان درگذشت. در اینجا چگونگی کمک به یک مستند اسپایک لی در سال 1997 آورده شده است که او را به عدالت سپرد

Klansman که بمبگذاری کلیسایی در سال 1963 باعث کشته شدن 4 دختر کوچک شد ، امروز در زندان درگذشت. در اینجا چگونگی کمک به یک مستند اسپایک لی در سال 1997 آورده شده است که او را به عدالت سپرد

مطلب پیشنهادی  The Departed: سوالات

پاسخی بگذارید