Kid Cudi شرکت تولید و مدیریت موسیقی Mad Solar را با BRON راه اندازی کرد

Kid Cudi شرکت تولید و مدیریت موسیقی Mad Solar را با BRON راه اندازی کرد

مطلب پیشنهادی  آیا فیلم هایی وجود دارد که در آن زمان به فکر "خوب به نظر می رسد" تماشا کرده اید اما بعداً فکر کرده اید "من واقعاً آرزو می کنم کاش چنین چیزی ندیده باشم"؟

پاسخی بگذارید