Jonathan Rhys Meyers & John Malkovich با بازی در فیلم هیجان انگیز همه گیر “The Survivalist” – پس از شیوع ، یک عامل سابق FBI باید از یک زن مصون در برابر بیماری در برابر یک باند خطرناک ، به رهبری یک روانپزشک محافظت کند که معتقد است قصد دارد از او برای نجات جهان

جاناتان ریز میرز و جان مالکوویچ با بازی در فیلم هیجان انگیز همه گیر “The Survivalist” – پس از شیوع ، یک عامل سابق FBI باید از یک زن ایمن در برابر بیماری در برابر یک باند خطرناک ، به رهبری یک روانپزشک محافظت کند که معتقد است قصد دارد از او برای نجات جهان

مطلب پیشنهادی  هواپیماها ، قطارها و اتومبیل ها و به بعد همان فیلم هستند.

پاسخی بگذارید