Hollywood Reporter: Theatre AMC از پخش فیلم جهانی در بیدار شدن از تور جهانی Trolls امتناع می ورزد.

Hollywood Reporter: Theatre AMC از پخش جهانی در بیدار شدن از تور جهانی Trolls امتناع می ورزد.

مطلب پیشنهادی  Tye Sheridan راه اندازی ابزارهای تولید مبتنی بر هوش مصنوعی ، Wonder Dynamics را آغاز می کند - که او ادعا می کند فیلمسازان مستقل اجازه می دهند VFX در سطح پرفروش با کسری از بودجه ارائه دهند

پاسخی بگذارید