Frailty (2002)

فقط این فیلم را روز دیگر در Prime تماشا کرده و واقعاً از آن لذت برده اید. این کاملاً خوابیده است زیرا من نمی شنوم کسی در مورد آن در خارج از وب سایت های مرور فیلم بحث کند. تفسیر در مورد تعصب مذهبی به وضوح منتقل شد و من پیچش ها را بسیار م foundثر یافتم. بیل پاکتون در این فیلم عالی بود و از دست خواهد رفت.

مطلب پیشنهادی  پارک اکشن کلاس (National Action Park) از رادیکال ترین ، کشنده ترین پارک موضوعی آمریکا یاد می کند

برای کسانی که آن را دیده اند ، نظر شما در مورد فیلم چیست؟ تفسیرهای شما درباره پایان و پیچش های داستان / شخصیت چیست؟

پاسخی بگذارید