Fast and Furious 1 ، کپی مستقیم از Break Point 1991 است.

من هر دو فیلم را بارها دیده ام و نمی توانم فکر کنم که FF1 از مفهوم و داستان اصلی break point ، با درگیری ها ، مرگ ها و سکانس های بسیار مشابه ، کپی / طراحی مجدد کرده است. همه در زمان های مشابه در طول فیلم اتفاق می افتد. نمی دانم شخص دیگری این عقیده را دارد اما قسم می خورم این چیزی است که باید کشف شود.
ویرایش: من سریع و خشن را دوست ندارم.

مطلب پیشنهادی  "ما التماس کردیم این فیلم را نسازیم": چگونه جزیره کاتروت بودجه ، بازیگران و خدمه خود را خراب کرد

پاسخی بگذارید