Do The Thing (1989) می توانست فردا منتشر شود و تکان دهنده و مرتبط باشد. و این هم شگفت انگیز است و هم بسیار غم انگیز.

من هرگز نمی دانستم که در مورد چیست ، و من آن را حفظ کرده ام چون می خواستم کور آن را تماشا کنم.

من برای همیشه صبر کردم تا این را ببینم و این یک شاهکار است. فکر اصلی من این است که چقدر ناراحت هستم که ها را به صورت فصلی به دهه می بینیم که توطئه های تاریک آن هنوز هم چشمگیر وقایع امروز نیستند. گذشته از این ، یک زیبا است.

مطلب پیشنهادی  پوستر برای ویژگی موجودات دریایی چینی - عنکبوت Abyssal

پاسخی بگذارید