Django Unchained. سخنرانی دکتر کینگ شولتز موسیقی گوش است

من این فیلم را چندین بار تماشا کردم. بازیگران فوق العاده ای وجود دارد و چهره آنها کاملاً آسمانی است. اما بیشتر تحت تأثیر قرار گرفتم این است که چقدر دکتر کینگ شولتز صحبت می کند واژگان ، لهجه ، لطفی که او با آن صحبت می کند بسیار شگفت انگیز است. من به عنوان یک هندی به ویژه تحت تأثیر آن هستم. آیا شما مردم همین احساس را دارید؟ آیا این یک لهجه معمول مانند آمریکایی بریتانیایی است یا چیز خاصی از منطقه آلمان است؟ کریستوفر والس از هر کاری که انجام می دهد شگفت انگیز است و گاهی اوقات من این نوع صحبت را در فیلم های دیگر او احساس می کنم.
بنابراین کسی می تواند در مورد این مسئله و چگونگی بهبود صحبت های من با توجه به صحبت های او به عنوان بازی آخر ، نوری کند.

مطلب پیشنهادی  این غیر از وحشت کدام فیلم است؟

پاسخی بگذارید