[crosspost] ریدلی اسکات امروز در تلویزیون / تلویزیون AMA انجام می دهد!

[crosspost] ریدلی اسکات امروز در تلویزیون / تلویزیون AMA را انجام می دهد!

مطلب پیشنهادی  راجر ابرت تصمیم به درجه بندی Jumanji PG را به جای PG-13 زیر سوال برد ، زیرا احساس می کرد که کودکان خردسال در بیشتر تصاویر فیلم دچار آسیب می شوند ، که به گفته وی باعث شده این فیلم "در مورد کودکان کوچکتر مناسب باشد ، مثلاً فک".

پاسخی بگذارید