Brokeback Mountain – جک از کجا می دانست حرکتی انجام دهد؟

در شب اول که آنها رابطه جنسی برقرار می کنند ، جک از کجا می داند که روی Ennis حرکت کند؟ چه چیزی باعث شد او فکر کند که احتمال علاقه مجدد وی وجود دارد؟ به نظر می رسد خواندن انیس بسیار سخت باشد ، چه چیزی جک را نسبتاً مطمئن کرد که اقدام به سمت او کاری مفید است؟ من تصور می کنم که او صبر کرد تا هر دو به یک دلیل مست شوند / می خواست بهانه ای بگیرد در هر صورت ، اما از کجا دانست که ممکن است انیس به اندازه کافی علاقه مند باشد؟

مطلب پیشنهادی  شارلیز ترون درباره اهمیت قهرمانان اکشن تأکید می کند: "ما می توانیم جنگ کنیم و دنیا را نجات دهیم و آشفتگی کنیم"

پاسخی بگذارید