“Bill & Ted Face The Music” اثبات موفقیت بزرگ برای MGM با کسب 32 میلیون دلار در VOD ، شرکت را به سمت سود پیش می برد

“Bill & Ted Face The Music” اثبات موفقیت بزرگ برای MGM با کسب 32 میلیون دلار در VOD ، شرکت را به سمت سود پیش می برد

مطلب پیشنهادی  ندای پدیده بود

پاسخی بگذارید