Beasts Fantastic 3 از سرگیری ایمنی فیلمبرداری در UK با دستورالعملهای جدید

Beasts Fantastic 3 از سر گرفته شده برای فیلمبرداری در U.K با رهنمودهای جدید در مکانی برای امنیت

مطلب پیشنهادی  تهیه کنندگان "Run" می گویند که آنها بازیگران زن را که در ساخت معلولیت بازی می کنند برای بازی در نقش اصلی نوجوانی که از صندلی چرخدار استفاده می کند ، گرفتار کردند

پاسخی بگذارید