BBC به Netflix در تهیه 600،000 دلار کمک مالی به صندوق امداد اضطراری کروناویروس می پیوندد ، با هدف تأمین امداد کوتاه مدت به کارگران فعال و مترجمان آزاد که مستقیماً تحت تأثیر بسته شدن تولیدات در سراسر انگلیس قرار گرفته اند.

BBC به Netflix در تهیه 600،000 دلار کمک مالی به صندوق امداد اضطراری کروناویروس می پیوندد ، با هدف تأمین امداد کوتاه مدت به کارگران فعال و مترجمان آزاد که مستقیماً تحت تأثیر بسته شدن تولیدات در سراسر انگلیس قرار گرفته اند.

مطلب پیشنهادی  بهترین اقتباس از نمایش بزرگ فیلم / تلویزیون در نمایش؟

پاسخی بگذارید