Ari Aster (‘Mididsommar’، ‘ارثی’) درباره پروژه بعدی خود بحث می کند ، آن را به عنوان یک “کمدی کابوس” 4 ساعته توصیف می کند

Ari Aster (‘Mididsommar’، ‘ارثی’) درباره پروژه بعدی خود بحث می کند ، آن را به عنوان یک “کمدی کابوس” 4 ساعته توصیف می کند

مطلب پیشنهادی  واقعیت

پاسخی بگذارید