AMC پس از معامله با موجر ، شش مکان را تعطیل می کند

AMC پس از معامله با موجر ، شش مکان را تعطیل می کند

مطلب پیشنهادی  بدترین ، کم کارترین و لذت بردن ترین چیزهایی که مردم می توانند درباره فیلم هایی که ندیده اید بیان کنند ، کدامند؟

پاسخی بگذارید