About No Escape (2020): پس از پایان … [SPOILERS AHEAD]

من می دانم که همه چیز کول تجربه وحشتناکی داشت ، در حقیقت ، هیچ چیز از حد افراط و تفریط کوتاه نبود.

>! اما من می خواهم در مورد قانونی بودن قتل مرتکب شده توسط کول بدانم ، مثل اینکه این یک دفاع از خود است ، آیا واقعاً تقصیر او بود ، آیا باید به زندان می رفت ، اگر بله تا چه زمانی بله ، یا او به یک بیمارستان روانپزشکی برای زندانیان مراجعه خواهد کرد یا چیزی؟ و دوستانش و بازیگران ، آیا آنها نیز سهمی از سرزنش را دارند؟ لطفاً نظرات خود را به اشتراک بگذارید. به نظر من ، همه آنها باید مسئول باشند.! <

مطلب پیشنهادی  همه نامزدهای بهترین فیلم سال 2010 را تماشا کرد.

پاسخی بگذارید