5 فیلم را معرفی کنید که به بهترین وجه نشان دهنده سلیقه شما در سینما هستند ، پس همه ما بر اساس آن فیلم ها به شما توصیه می کنیم

**مثال**

5 فیلم که نشانگر سلیقه من در سینما است

* شروع

* مربیگری

* چهار شیر

* دختران متوسط

* شبکه اجتماعی

همانطور که می بینید ، من نسبت به فیلم های جدیدتر به شدت تعصب دارم. بسیاری از فیلم های قرن بیستم وجود دارد که من آنها را دوست دارم که احتمالاً بهتر از فیلم هایی هستند که ذکر کردم اما اینها فیلم هایی هستند که از 9 بار از 10 مورد بهتر نشان دهنده سلیقه های من هستند و ترجیح می دهم فیلمی ساخته شده در 10 تا 15 سال گذشته را تماشا کنم

مطلب پیشنهادی  آیا کسی می تواند کمک کند توضیح دهد که دقیقاً در "صدای" چه اتفاقی افتاده است؟

به هر حال 5 مورد شما چیست؟ من تمام تلاشم را می کنم که توصیه های خوبی را بر اساس لیست شما ارائه دهم

پاسخی بگذارید