30 سال بنیاد فیلم: کلیپ مکالمه مارتین اسکورسیزی و آری آستر

30 سال بنیاد : کلیپ گفتگوی مارتین اسکورسیزی و آری آستر

مطلب پیشنهادی  "چیزهایی که آنها حمل کردند": تای شریدان ، تام هاردی ، استفان جیمز ، بیل اسکارسگارد ، پیت دیویدسون و اشتون سندرز رهبری فیلم تمام ستاره جنگ ویتنام را بر اساس کتاب تیم اوبراین - عکس داغ AFM

پاسخی بگذارید