1994 بهترین سال برای فیلم ها؟

در اینجا فقط یک انتخاب است ، من مطمئن نیستم که ما یک سال مشابه آن را داشته باشیم.

رستگاری Shawshank ،

فارست گامپ

داستان عامهپسند

لئون: حرفه ای

شیر شاه

چهار عروسی و یک تشییع جنازه

مصاحبه با خون آشام: وقایع خون آشام

احمق و احمقتر

سرعت

ماسک

آس ونچر

مطلب پیشنهادی  ری فیشر با رئیس DC Walms Hamada در Slam اخیر توییتر کار نخواهد کرد

قاتلان متولد طبیعی

اد وود

پاسخی بگذارید