1994 بهترین سال برای فیلم ها؟

در اینجا فقط یک انتخاب است ، من مطمئن نیستم که ما یک سال مشابه آن را داشته باشیم.

رستگاری Shawshank ،

فارست گامپ

داستان عامهپسند

لئون: حرفه ای

شیر شاه

چهار عروسی و یک تشییع جنازه

مصاحبه با خون آشام: وقایع خون آشام

احمق و احمقتر

سرعت

ماسک

آس ونچر

مطلب پیشنهادی  مصاحبه با Special FX & Makeup Legend Rob Burman - The Thing ، Batman Returns ، Super Mairo Bros ، Star Trek و خیلی چیزهای دیگر!

قاتلان متولد طبیعی

اد وود

پاسخی بگذارید