1988 نجات. فرزندان نوجوان (کوین دیلون ، کریستین هارنوس ، مارک پرایز) از نیروی دریایی SEAL ها با سلاح های مسروقه وارد کره شمالی می شوند تا پدران خود را آزاد کنند.

1988 نجات. فرزندان نوجوان (کوین دیلون ، کریستین هارنوس ، مارک پرایز) از نیروی دریایی SEAL ها با سلاح های مسروقه وارد کره شمالی می شوند تا پدران خود را آزاد کنند.

https://www.youtube.com/watch?v=tI6zdRbN604

مطلب پیشنهادی  استودیو در مقابل تئاترها: چه کسی اولین بار در جنگ چشمک می زند که توسط "تور جهانی ترولز" جلب شده است؟

پاسخی بگذارید