16 Blocks یک فیلم عالی است ..

یک پلیس مست مست ، بروس ویلیس و موس دف ، یک جنایتکار فصلی واقع بینانه را بازی کردند. اکشن درجه یک است و من مکنده فیلم هایی برای “مهلت” هستم که باید آنها را در یک زمان مشخص به جایی برسانند ، مرتباً یک نفر را بکشند. من آن را توصیه می کنم

مطلب پیشنهادی  مصاحبه صریح GQ جان بویگا: او در مورد زندگی حرفه ای خود صحبت می کند ، کار با استیو مک کوئین در "تبر کوچک" و اینکه چرا فکر می کند شخصیت او در دنباله های جنگ ستارگان کوچک شده است

پاسخی بگذارید