15 فیلم پرحرف ترین 2021 شما چیست؟

سال 2021 باید سال بهتری باشد. نمی توانم یک سال تأخیر دیگر زندگی کنم. انگشتان عبور کرد. با تمام آن پایین ، این 15 مورد برتر من است:

1- مرد عنکبوتی 3

2- جاویدان

3- بیوه سیاه

4- تپه شنی

5- شانگ چی و افسانه ده حلقه

6- زهر: بگذار قتل عام شود

مطلب پیشنهادی  چرا بسیاری از فیلم های مدرن در سال 1984 ساخته شده اند؟

7- لوکا پیکسار

8- جوخه خودکشی

9- هیچ وقت برای مردن نیست

10- یک مکان آرام قسمت 2

11- توپ برتر: ماوریک

12- ماموریت غیرممکن 7

13- رایا و آخرین اژدها

14- مرد پادشاه

15- ثبت نشده

پاسخی بگذارید