15 سال بعد ، زاتورا: یک ماجراجویی فضایی فیلمی است که در زمان از دست رفته است

15 سال بعد ، زاتورا: یک ماجراجویی فضایی فیلمی است که در زمان از دست رفته است

مطلب پیشنهادی  پرومتئوس را دوباره تماشا کرد ، و فهمید که چگونه یک مقدمه درخشان به دلیل گره خوردن از حق رای دادن احتمالاً خراب شد

پاسخی بگذارید