یک فیلم ضعیف اجرا شده را با یک فرضیه قوی نام ببرید که باید بازسازی شود.

بازسازی ها و راه اندازی مجدد باید برای ایده های عالی و نه های فوق العاده محفوظ باشد. به عبارت ساده تر ، اگر این کار را نکرده است ، آن را برطرف نکنید. در حالی که احتمالاً بیشتر ما از حمله مجدد مجدد ، بازپخش ، دنباله ، prequels و حق رای دادن خسته شده ایم ، مسلماً مفاهیمی وجود دارد که دوست داریم آنها را دوباره تصور کنیم. به عنوان مثال ، من فکر می کنم هایی مانند “لژیون” با پل بتانی یا حتی “پاکسازی” می توانند در فیلمهای بهتر ساخته شوند. (گمان می کنم هردو درمان تلویزیون را دریافت کردند ، بنابراین شخص دیگری باید فکر کند که آنها نیز از نظر مفهومی خوب بودند).

مطلب پیشنهادی  ایندی / نوجوان از آمدن فیلمهای سنی؟

ویرایش: کلمات

پاسخی بگذارید