یک فیلم زامبی که درباره بقا بیشتر از ترس است؟

منظورم این است که من یک فیلم خوب زامبی را دوست دارم اما این بار به دنبال چیز متفاوتی هستم.

من به دنبال فیلمی مانند ، اجازه دهید بگوییم ، فردی در آپارتمان خود در حین حملات زامبی گیر کرده و تاکتیک های مختلف جزئیات را داشته و سعی در زنده ماندن دارد ، مانند وان را پر از آب برای زنده ماندن ، سهمیه بندی مواد غذایی و چیزهایی از این قبیل. مثل یک فیلم واقعی برای بقا.

مطلب پیشنهادی  "برادر" بیت تاکشی (2000)

پاسخی بگذارید