یک تابستان بدون سینما اجتناب ناپذیر است – WB در مورد آزادی “Tenet” در سطح بین المللی قبل از حضور در خانه داخلی بحث کرد ، اما کریستوفر نولان از آنجا که می خواست از تئاترهای آمریکایی حمایت کند ، امتناع ورزید.

یک تابستان بدون سینما اجتناب ناپذیر است – WB در مورد آزادی “Tenet” در سطح بین المللی قبل از حضور در خانه داخلی بحث کرد ، اما کریستوفر نولان از آنجا که می خواست از تئاترهای آمریکایی حمایت کند ، امتناع ورزید.

مطلب پیشنهادی  چه فیلم هایی برای ساخت مجدد بسیار عالی هستند؟

پاسخی بگذارید