یا این یک رویا بود؟ Trope درست انجام شد.

اطلاعات کمی در زمینه بازگشت من یک بازی D&D را اجرا می کنم. تاکنون بسیار سرگرم کننده بوده است. مسئله این است که ما در حال انجام یک کمپین با موضوع ترسناک هستیم که من مشتاقانه منتظر آن هستم اما می خواهم در پایان پیچش را بکشم. در بیهوده کابوس در خیابان الم. من می خواهم کل را انجام دهم این یک رویا بود یا Trope بود.

مطلب پیشنهادی  سالن "Brandon‘ Bug "، ستاره" Little Rascals "به اتهام ضرب و شتم قوطی های گرد و غبار هوا دستگیر شد

مسئله این است که می خواهم اطمینان حاصل کنم که من آن را به درستی انجام می دهم. من نمی خواهم بازیکنانی که از آن دور می شوند احساس ناامیدی کنند. بنابراین در گزینه شما کدام یک بهترین بود یا یک رویا؟ گروه مورد استفاده قرار گرفت و خوب انجام شد همچنین چه چیزی باعث شده است که این امر قابل باور باشد. هر کمکی بسیار متشکرم متشکرم.

پاسخی بگذارید