گورباچف. بررسی بهشت: رهبر شوروی سابق قطعه خود را می گوید (یا نمی کند) در یک سند متحرک ، بصیر. یک فیلم مستند در مورد تغییراتی که در سراسر جهان توسط یک مرد صورت گرفت.

گورباچف. بررسی بهشت: رهبر شوروی سابق قطعه خود را می گوید (یا نمی کند) در یک سند متحرک ، بصیر. یک مستند درباره تغییراتی که در سراسر جهان توسط یک مرد صورت گرفت.

مطلب پیشنهادی  بیش از 40 فیلم کلاسیک برای تماشای رایگان در Google Maps پنهان شده است

پاسخی بگذارید