کن 2020: فیلم های جدید ادگار رایت ، کلو ژائو ، وس اندرسون ، پاول ورهوئن از اولین فیلم انتظار داشتند (و هنوز هم ممکن است)

کن 2020: فیلم های جدید ادگار رایت ، کلو ژائو ، وس اندرسون ، پاول ورهوئن از اولین فیلم انتظار داشتند (و هنوز هم ممکن است)

مطلب پیشنهادی  Beasts Fantastic 3 از سرگیری ایمنی فیلمبرداری در UK با دستورالعملهای جدید

پاسخی بگذارید