کسی در پایان جزیره شاتر به من کمک کند.

بنابراین ، من فقط جزیره شاتر را تماشا کردم. بله من می دانم که من دیر شده ام ، اما شیعه مقدس ، چه غلتکی پیچ و تاب است.
اما مواردی وجود دارد که برای درک آنها به کمک نیاز دارم.
آیا او واقعاً آنجا بیمار بود یا مثل زنی که در غار بود به او گفتند مغزش را خراب کرده اند؟
اگر او واقعی بود و همه این یک شگرد بزرگ برای دیوانه کردن او بود چه؟

مطلب پیشنهادی  فکر می کنید چه زمانی واقعیت همه گیر جدید به عنوان "واقعیت پیش فرض" در فیلم های هالیوود شناخته شود؟ آیا خواهیم دید که فیلم های منظمی در دنیای پس از COVID در حال وقوع هستند ، جایی که افراد اضافی تصادفی ماسک می پوشند ، برخی از مکان ها بسته هستند ، اما داستان فیلم نیست ، بلکه فقط "صحنه" است؟

و در آخر آیا او سرانجام ترجیح داد هدف لابوتومی را انجام دهد؟

سوالهای زیادی ..

پاسخی بگذارید