کسی این فیلم را به یاد می آورد؟

این صحنه بود که قهرمان داستان در ایستگاه قطار هدف را به داخل حمام می برد. هدف عرق کرده و حالت تهوع دارد و کت زیتونی پوشیده و کیف قهوه ای دارد.

خیلی از اتفاقات بعدی یادآوری نمی کنم ، اما فکر می کنم هدف به سمت بالا پرتاب می شود و قهرمان داستان یک حوله کاغذی به او تحویل می دهد. او می فهمد که چیزی خاموش است و آنها با یکدیگر روبرو می شوند و قهرمان داستان با کیف می رود. کمک!

مطلب پیشنهادی  نظر شما در مورد هارون اکهارت چیست؟

ویرایش: TOMT آن را حل کرد ، کد منبع است. تشکر از همه! من دو فیلم را گیج می کنم.

دیگری نیز وجود داشت که شبیه به نظر می رسید اما کیف آن سوئیچ شده بود. که من قطعا نمی خواهم جوابی برای آن پیدا کنم 🙁

پاسخی بگذارید