کریس پین به بازیگری در فیلم ‘The Saint’ Reboot for Paramount با دکستر فلچر (“Rocketman”) کارگردانی این فیلم و ست گاهام-اسمیت را می نویسد.

کریس پین به بازیگری در ‘The Saint’ Reboot for Paramount با دکستر فلچر (“Rocketman”) کارگردانی این و ست گاهام-اسمیت را می نویسد.

مطلب پیشنهادی  La Haine (1995) اکنون بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد

پاسخی بگذارید